CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI DỮ LIỆU MIỄN PHÍ TẠI ĐỨC QUANG SOLUTIONS

  • 23/01/2018
  • 724

Model

20

30 LTE

One

210

305

380

580

710

1350

2500

Product Code

BPL-021

BPL-031-
LTE

BPL-ONE

BPL-210

BPL-305

BPL-380

BPL-580

BPL-710

BPL-135

BPL-2500*

Capacity

Ethernet WAN Ports

2 (GE)+

2 (GE)

2/5# (GE)

2 (GE)+

3 (GE)

3 (GE)

5 (GE)

7 (GE)

13 (GE)

12 (GE)/4 (GE) & 2 (10G SFP+)*

LAN Ports

4 (GE)

4 (GE)

8/5# (GE)

7 (GE)

3 (GE)

3 (GE)

3 (GE)

3 (GE)

3 (GE)

8 (GE)/
2 (10G SFP+)*

Simultaneous Dual-Band 802.11a/b/g/n Wi-Fi AP

1

Embedded 4G LTE

1

SIM Card Size

Mini-SIM (2FF)

USB WAN Modem Port1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Recommended Users2

1-60

1-60

1-60

25-150

50-500

50-500

300-1000

500-2000

1000-5000

5000-20000+

Router Throughput3

150Mbps

200Mbps

600Mbps/
400Mbps#

350Mbps

1Gbps

1Gbps

1.5Gbps

2.5Gbps

5Gbps

8Gbps

Core Functionality

802.1q VLANs supported

16

16

16

16

128

128

128

128

128

128

Port-Based VLAN

Load Balancing & Failover

Load Balancing Algorithms

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Drop-In Mode

Inbound Load Balancing

InControl Cloud Management

PepVPN/SpeedFusion Functionality

PepVPN

 %

SpeedFusion Hot Failover

^

 &

SpeedFusion WAN Smoothing

^

 &

SpeedFusion Bandwidth Bonding

^

 &

Number of PepVPN/SpeedFusion Peers4

2/5!

2/5!

2/5/20~^

2/5!

2/20&

20

50

300

800

4000

PepVPN/SpeedFusion Throughput3

30Mbps

60Mbps

30Mbps^

80Mbps

150Mbps^

150Mbps

200Mbps

400Mbps

800Mbps

2Gbps

IPsec/L2TP/PPTP VPN Functionality

IPsec VPN (Network-to-Network)5

Number of IPsec Tunnels

2

2

2

2

20

20

50

150

400

800

L2TP VPN Server

PPTP VPN Server

Recommended PPTP VPN Users

15

15

15

15

50

50

100

200

500

1000

AP Controller Functionality

Pepwave AP Series Management

Maximum Number of AP Supported

10

30

10

30

50

50

100

250

500

1500

Remote AP & Multiple Config Profiles Management 6

Advanced QoS Functionality

Bandwidth Usage Monitor

QoS for VoIP and E-Commerce

User Groups Bandwidth Control

Web Blocking

Web Filtering Blacklist

Lite

Lite

Full

Full

Full

Full

Full

Full

Hardware

Operating Temperature

32° – 104°F 
0° – 40°C

LACP (802.3ad) NIC Bonding

 *

Power Consumption

15W

15W

15W

15W

50W

50W

50W

70W

70W

230W

1U Rackmount

High Availability

LAN Bypass

Dual Hot Swap 
Power Supply

Certifications

FCC, CE, RoHS

 

Tin mới cập nhật

Bình luận
  • 0 Bình luận

    commentor

Đang xử lý...

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công ! Đăng nhập Đóng